Coaching

Bij individuele coaching zijn jouw talenten, kwaliteiten en eigen wijsheid het uitgangspunt. Samen kijken wij wat je wens of vraag is en wat wij kunnen aanbieden om te ontwikkelen. Coaching is voor ons het aanbieden van kansen om groei van binnen uit te activeren. We prikkelen en ondersteunen bewustwording en het inzicht over het eigen handelen en spreken het al aanwezige potentieel aan.

Tijdens de coaching kunnen we net als bij begeleiding gebruik maken van paarden, MIR-Methode, EFT, BDR en Acces Bars. Hierdoor ontstaat meer ruimte, verdieping, heldere inzichten. Bovendien wordt het maken van keuzes, het nemen van beslissingen makkelijker en wordt focus sterker. Je kan bewust gebruik maken van je eigen kracht!

Coaching is een vorm van professionele begeleiding, waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De essentie van coachen is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn/haar prestaties te maximaliseren. 

Kijk ook bij persoonlijke trajecten

CoCreatieve Coaching

Wil je echt een bijzondere coach ervaring op energetische basis, dan kies je voor CoCreatieve coaching. Hierbij creëer je een energetische ruimte, waarin je jouw vraag of probleem kunt neerleggen.

Hiervoor maken we eerst een stevige basis, een liefdevolle verbinding met hart, aarde en kosmos. We creëren een ruimte waarin we ons veilig kunnen voelen en kunnen verbinden met alles wat er is. Alleen al het creëren van deze ruimte is een ervaring op zich van rust en ontspanning. Vervolgens kunnen we doelen stellen, vragen stellen, prioriteiten stellen en advies vragen. In samenwerking met al wat er is en waar we verbinding mee hebben, kunnen we helderheid en inzicht krijgen in onszelf, in onze omgeving, in vraagstukken, processen en nog veel meer...

Jouw innerlijk weten wordt aangesproken en de creaties ontstaan! CoCreatieve coaching, een belevenis op zich!

© 2024
Created by