EmPower Potential

Bij alles wat we doen is EmPower Potential leading!

Bewustwording, ont-wikkeling, in beweging komen, creatie, cocreatie, toekomst, onbeperkte mogelijkheden, zelfsturing, onverwachte samenwerkingen, uitrol van een beweging....en nog veel meer!

Vanuit dit beeld zien wij EmPower Potential als stevige basis voor zakelijke trajecten.

'We empower potential'. Wij leveren van een sprankelende en positieve bijdrage vanuit het hart aan de ontwikkeling en groei van mens, bedrijf en/of organisatie. We maken met liefdevolle kracht de weg vrij voor gezien en ongezien potentieel om te komen tot resultaten die er toe doen.

Samenwerking

Wij staan ten dienste van het menselijk kapitaal binnen jouw bedrijf/organisatie.

Wij werken vanuit brede expertise aan op maat trajecten om in beweging te brengen wat nodig is binnen het bedrijf, medewerkers, arbeidsmarkt, economische en sociale aspecten. Waardevol aspect is dat we ons richten op zelfwerkzaamheid, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid nemen en geven.

In deze tijd is het niet zinvol vast te houden aan 'ogenschijnlijke zekerheden', wij zijn gericht op vernieuwende aspecten en mogelijkheden en op de toekomst!

Daarom werken we hierin samen met partners om ons blikveld, onze expertise en kennis zo breed mogelijk in te zetten. Alle zakelijke activiteiten en projecten worden ondersteund door energetisch werk. Alles is energie, is voelbaar en kan gebalanceerd worden. Bovendien worden ongeziene velden zichtbaar!

We werken samen met Erwin van de Moosdijk van Delta-Ori en Jan Bot van OQ Partners.

Nico Rijnbende

Neem contact op
© 2024
Created by